30 Orange Grove Road (Off Orchard Road)
Singapore 258352

แผนที่ที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

+65 6885 7888

Book direct to enjoy the exclusive special rate

ตรวจสอบห้องว่าง

RELC International Hotel

Singapore

Preferred Rate

Preferred Rate

ไม่มีห้องพักที่สามารถใช้ได้สำหรับระยะเวลาของการเข้าพักที่คุณได้ระบุ