+65 6885 7888

แผนที่ที่ตั้ง

Book direct to enjoy exclusive special rate

RELC International HotelMultiroom Reservation

ค้นพบราคาที่ต่ำที่สุดของเรา
ภาษาไทย

Best Deal of the Day (Non-Refundable)


เฉลี่ยต่อคืน
1 คืน

SGD 300.00 -52%
SGD 143.59
ทั้งหมด SGD 143.59

SGD 330.00 -49%
SGD 167.13
ทั้งหมด SGD 167.13

SGD 390.00 -45%
SGD 214.21
ทั้งหมด SGD 214.21

SGD 420.00 -27%
SGD 308.37
ทั้งหมด SGD 308.37

SGD 400.00 -29%
SGD 284.83
ทั้งหมด SGD 284.83
2 ห้องที่เหลือ

SGD 450.00 -18%
SGD 367.22
ทั้งหมด SGD 367.22
3 ห้องที่เหลือ

SGD 480.00 -14%
SGD 414.30
ทั้งหมด SGD 414.30
3 ห้องที่เหลือ
เฉลี่ยต่อคืน
1 คืน

SGD 300.00 -25%
SGD 223.63
ทั้งหมด SGD 223.63

SGD 330.00 -25%
SGD 247.17
ทั้งหมด SGD 247.17

SGD 390.00 -25%
SGD 294.25
ทั้งหมด SGD 294.25

SGD 420.00 -8%
SGD 388.41
ทั้งหมด SGD 388.41

SGD 400.00 -9%
SGD 364.87
ทั้งหมด SGD 364.87
2 ห้องที่เหลือ

SGD 450.00 -1%
SGD 447.26
ทั้งหมด SGD 447.26
3 ห้องที่เหลือ

SGD 494.34
ทั้งหมด SGD 494.34
3 ห้องที่เหลือ