+65 6885 7888

แผนที่ที่ตั้ง

Book direct to enjoy exclusive special rate

RELC International HotelMultiroom Reservation

ค้นพบราคาที่ต่ำที่สุดของเรา
ภาษาไทย

Best Deal of the Day (Non-Refundable)


เฉลี่ยต่อคืน
1 คืน

SGD 300.00 -44%
SGD 169.49
ทั้งหมด SGD 169.49

SGD 330.00 -42%
SGD 193.03
ทั้งหมด SGD 193.03

SGD 390.00 -38%
SGD 240.11
ทั้งหมด SGD 240.11
3 ห้องที่เหลือ

SGD 420.00 -20%
SGD 334.27
ทั้งหมด SGD 334.27

SGD 400.00 -31%
SGD 275.42
ทั้งหมด SGD 275.42
2 ห้องที่เหลือ

SGD 450.00 -20%
SGD 357.81
ทั้งหมด SGD 357.81
3 ห้องที่เหลือ

SGD 480.00 -23%
SGD 369.58
ทั้งหมด SGD 369.58
2 ห้องที่เหลือ
เฉลี่ยต่อคืน
1 คืน

SGD 300.00 -14%
SGD 258.94
ทั้งหมด SGD 258.94

SGD 330.00 -14%
SGD 282.48
ทั้งหมด SGD 282.48

SGD 390.00 -15%
SGD 329.56
ทั้งหมด SGD 329.56
3 ห้องที่เหลือ

SGD 423.72
ทั้งหมด SGD 423.72

SGD 400.00 -9%
SGD 364.87
ทั้งหมด SGD 364.87
2 ห้องที่เหลือ

SGD 450.00 -1%
SGD 447.26
ทั้งหมด SGD 447.26
3 ห้องที่เหลือ

SGD 480.00 -4%
SGD 459.03
ทั้งหมด SGD 459.03
2 ห้องที่เหลือ